Comité científico

Prof. dr hab. Urszula Aszyk- Bangs, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Beata Baczyńska, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr Teresa Basile, Universidad Nacional de la Plata, Argentina

Dr hab. Elżbieta Bender, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab., prof. KUL Janusz Bień, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr hab., prof. UMCS Maria Falska, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr  Santiago Fortuño Llorens, Universidad Jaume I, Castellón de la Plana

Prof. dr Tomás Jiménez Juliá, Universidad de Santiago de Compostela

Dr hab. Karolina Kumor, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. prof. UAM Barbara Łuczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr Alfonso Martín Jiménez, Universidad de Valladolid

Prof. dr Emilio Montero Cartelle, Universidad de Santiago de Compostela

Dr hab. Katarzyna Moszczyńska-Dürst, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr Margarita Lliteras Poncel, Universidad de Valladolid

Dr hab. Ewa Nawrocka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab., prof. UAM Janusz Pawlik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. , prof. UP Nina Pluta Podleszańska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dr hab., prof. UAM Magda Potok, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr Emilio Ridruejo, Universidad de Valladolid, RAE

Prof. dr Guillermo Rojo, Universidad de Santiago de Compostela, RAE

Prof. dr Manuel Romero Oliva, Universidad de Cádiz

Dr hab., prof. UJ Anna Sawicka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Piotr Sawicki, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Prof. dr Saúl Sosnowski, University of Maryland

Dr hab. Ewa Stala, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab., prof. UAM Jerzy Szałek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska, Uniwersytet Śląski

Dr hab., prof. U. Wr. Justyna Ziarkowska, Uniwersytet Wrocławski