Polskie Stowarzyszenie Hispanistów

Szanowni Uczestnicy Sympozjum Encuentros 2018,

 

serdecznie zapraszamy do wstąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów (PSH), utworzonego w 1985 r., którego celem jest:

 

  1. krzewienie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii obszaru języka hiszpańskiego;
  2. upowszechnianie znajomości języka hiszpańskiego;
  3. popieranie rozwoju hispanistyki polskiej i popularyzowanie jej dorobku w kraju i za granicą;
  4. upowszechnianie doświadczeń hispanistyki światowej.

Statut Stowarzyszenia znajduje się na stronie domowej Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów: http://www.pshis.pl/statut-estatutos/

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej, którą przesyłamy w załączniku oraz o przekazanie deklaracji sekretarzowi PSH, kol. Piotrowi Sorbetowi (dane kontaktowe: stowarzyszeniepsh@gmail.com / lepierre@o2.pl, nr tel. 608-895-402), podczas Sympozjum zbierze się Zarząd Główny Stowarzyszenia i podejmie decyzję o przyjęciu nowych członków.

Osoby przyjęte do Stowarzyszenia będą mogły wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów, które odbędzie się w Łodzi w dniu 25 maja 2018 r. Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, aula A5. Rozpoczęcie obrad: godz. 16.15 – pierwszy termin, godz. 16:30 – drugi termin. Porządek Walnego Zgromadzenia znajduje się na stronie domowej PSH: http://www.pshis.pl/walne-zgromadzenie-psh/.

Roczna opłata członkowska wynosi 60 zł. Wpłaty dokonuje się za każdy rok kalendarzowy na rachunek bankowy Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów. W tytule wpłaty należy wpisać „Składka członkowska 2018”, nr konta 19 1020 1013 0000 0202 0113 9500 (PKO BP, oddział X w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 4, 00-030 Warszawa).

Słuchacze Studiów Doktoranckich mogą ubiegać się o 50% obniżkę kwoty wpłaty, przy czym każdorazowo winni zwrócić się do Zarządu z pisemną prośbą (pocztą zwykłą lub elektronicznie) o przyznanie ulgi na dany rok kalendarzowy. W/w wnioski będą rozpatrywane na posiedzeniach Zarządu. Wszelkich informacji dotyczących składek udziela kol. Karolina Kumor, Skarbnik Zarządu (kkkaro@poczta.onet.pl).

Członkowie Stowarzyszenia proszeni są o przesyłanie informacji o nowych publikacjach, sesjach naukowych i innych wydarzeniach hispanistycznych w kraju, które Zarząd mógłby rozpowszechniać za pośrednictwem strony PSH: http://www.pshis.pl.
Łączymy serdeczne pozdrowienia,

 

Beata Baczyńska

Przewodnicząca ZG PSH (2014-2018)

 

Piotr Sorbet

Sekretarz ZG PSH